Nederlandse

Uit de schoolkrant

Van Belle is gewoon hoogleraar Nederlandse taalkunde aan de KULeuven.

Grammatica Nederlandstest Via het valentiebegrip kan het onderdeel grammatica gelinkt worden aan de studie van de structuur van het lexicon. Het examen sluit aan bij de beoogde eindcompetenties. In staat zijn specifieke grammaticale constructies van het Engels te beschrijven en analyseren in het kader van dit terminologisch en theoretisch apparaat.

Kritisch kunnen nadenken over verschillende soorten aanpakken van specifieke grammaticale problematieken van het Engels. StudiebegeleidingIndividueel online en in groep cf. BegincompetentiesDe student spreekt en schrijft Nederlands als moedertaal of nagenoeg equivalente competentie. Didactische werkvormWekelijks hoorcollege, coaching clinics op regelmatige tijdstippen, interactieve oefeningen in een online omgeving. Inzicht hebben in de principes van de Nederlandse woordvolgorde. Een goede praktische kennis van het moderne Japans hebben.

Van Belle is gewoon hoogleraar Nederlandse taalkunde aan de KULeuven. OndervragingsvormSchriftelijk examen met gesloten vragen. In staat zijn een meer verfijnde analyse van specifieke grammaticale problematieken van het Engels in verschillende taalkundige modellen uit te voeren. Nadruk op theoretisch inzicht en analyse van concrete structuren.

Advertenties