Vernietigend

Uit de schoolkrant

Vernietigend rapport van de Inspectie van het Onderwijs betreffende de Scientology basisschool Lafayette.

Rapport Basisschooltest Ook gaat de inspectie na of enkele schooldocumenten op het punt van volledigheid, realiteitsgehalte en functionaliteit voldoen aan de bedoeling van de wetgever. De ouders van de leerlingen betalen een zeer hoog bedrag aan schoolgeld. De inspectie heeft met de directeur afgesproken dat de onderwijstijd zal worden gecorrigeerd.

Ik vertelde haar dat op andere scholen de juffen en meesters niet weten wat een verkeerd begrepen woord is. Om de centrale vraag te kunnen beantwoorden heeft de inspectie kennis genomen van relevante schooldocumenten en van vragenlijsten die door de directeur zijn ingevuld. In de zesde tabel is aangegeven of enkele schooldocumenten voldoen aan de bedoeling van de wetgever. De school heeft extra tijd gepland voor leerlingen die moeite hebben met de Nederlandse taal.

De leraren betrekken de leerlingen bij de les door het stellen van open en uitdagende vragen. De leraren gaan genormeerde toetsen voor de taalontwikkeling, wiskundige orientatie, begrijpend lezen en rekenen en wiskunde invoeren. De oudervereniging bestaat uit alle ouders van de school. Wij hebben geprobeerd voor u de feiten over ons onderwijs op een rijtje te zetten. De school gaat uit van de onderwijskundige principes en onderwijsmethoden van Ron Hubbard. Bij het toezicht gaat de inspectie na of de praktijk van het onderwijs in de school in overeenstemming is met de doelstellingen en bepalingen in de wet en met de bedoeling van de wetgever.

Advertenties