Vertaalbureau

Uit de schoolkrant

Vertaalbureau voor het vertalen in en uit het Portugees en Frans.

Duits Nederlands Vertalentest Vertaling van Kroatisch naar Nederlands of vice versa. Verrichten en doen verrichten van beŽdigde vertalingen ten behoeve van derden. Wij vertalen zowel juridische als technische documenten nauwgezet en deskundig. Franse vertalingen voor clienten, rechtstreeks of via diverse vertaalbureaus. Biedt de mogelijkhied woorden van en naar 13 talen te vertalen en te trainen.

Een online vertaalwoordenboek Zweeds-Nederlands en Nederlands-Zweeds dat grammaticale informatie en woordverbuigingen kent. Database van de Vertaaldienst van de Europese Commissie. Vertaal woorden van en naar verschillende talen, waaronder Afrikaans, Deens, Duits, Engels, Frans, Fries, Italiaans, Turks en Zweeds. Vertaalbureau en tussenhandel in ongeregelde goederen. Het verrichten van beŽdigde vertalingen Spaans-Nederlands en Nederlands-Spaans alsmede het corrigeren van Nederlandse en Spaanse teksten.

Vertaalbureau voor het vertalen in en uit het Portugees en Frans. Het in opdracht verrichten van vertalingen en het verzorgen van ondertiteling. Vertalingen ook beedigd n-f; f-n, vertalingen d-f; e-f. Translating is mostly searching, sometimes word by word. Het geven van cursussen Spaans, het verlenen van administratieve ondersteuning. Vertaalbureau alsmede het corrigeren, redigeren en proeflezen van teksten ten behoeve van ondernemingen, instellingen en particulieren.

Advertenties