Administratief

Uit de schoolkrant

Voor het administratief en technisch personeel blijft alles ongewijzigd.

Onderwijs Personeeltest Het Antwerps stedelijk onderwijs wordt door de stad Antwerpen georganiseerd stad als inrichtende macht. In totaal zijn er ruim 200 personeelsleden tewerkgesteld. Dit betekent dus enkel de personeelsleden vermeld in punt I b.

Het stedelijk onderwijs Oostende omvat basisonderwijs en deeltijds kunstonderwijs. Voor het administratief en technisch personeel blijft alles ongewijzigd.

Advertenties