Vinden.

Uit de schoolkrant

Vooral in de grote steden is bijna geen leraar meer te vinden.

Salaris Leraartest Minister van der Hoeven van Onderwijs vindt dat de salarissen de komende jaren omhoog moeten. Ik werk zelfs bij een financiele instelling die zogenaamde goed betalen in de markt. In het advies zei hij een pleidooi voor een langere werkweek van de leraar te missen. De Tweede Wereldoorlog verandert volgend schooljaar echt niet. Vooral in de grote steden is bijna geen leraar meer te vinden. Ook de scholen blijken zeer huiverig voor het aanstellen van zij-instromers. Dat is voor veel leraren het startsalaris, aldus Langerak.

Toen ik naar school ging kreeg ik geen salaris, maar ik moest wel werken. Een nieuwkomer, doctoraal Frans zonder lerarenopleiding, kwam meteen in schaal tien. Yeroon, vertel mij eens wat die leraar geschiedenis verdiende dan ? Ik zit in de IT, en je kan wel roepen dat die veel meer verdienen, maar noem eens een bedrag. Ik wilde alleen maar aangeven dat als je niet tevreden bent, je ook een ander vak kan gaan uitvoeren dat je leuk lijkt. In bijna de hele onderwijssector zouden salarissen sinds 1990 negen procentpunt achterlopen op de gemiddelde loonstijging.

Het zijn een paar van de maatregelen waarmee de Onderwijsraad de belangstelling voor het vak van leraar wil opkrikken. Gelukkig waren de gesprekken tussen de heren vertrouwelijk. Haar CDA-collega Jan de Vries onderschreef de opmerking van de raad dat zich zoveel verschillende partijen tegen de leraar aan bemoeien. Met deze vraag wisten Greenpeace directeur Liesbeth van Tongeren en Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland, wel raad. Ik zit al 15 jaar in de ICT, en als je meer dan die 3400 krijgt niet in een leidinggevende funktie dan wil ik wel eens weten wat jij doet. Het onderwijs gaat over het algemeen niet achteruit doordat leerkrachten slecht presteren. Wij hebben extra begeleiding nodig, erkent zij-instromer Roelie Schepers.

Dat lijkt niet te stroken met het oplossen van het lerarentekort. Daardoor duurt het vaak lang voordat zij-instromers een school vinden. En omdat de kwaliteit van het onderwijs nu al jaren aan het dalen is. Maar de ongelijke betaling is niet het enige bezwaar, zegt Han Leune. Dat zijn gevolgen van een paar decenia neo-liberaal beleid.

Advertenties