Horecawerknemers

Uit de schoolkrant

Wat betreft sociale ondersteuning vinden de horecawerknemers dat vooral waardering en verloning beter kunnen.

Studie Horecatest Wat betreft sociale ondersteuning vinden de horecawerknemers dat vooral waardering en verloning beter kunnen. Bovendien moet je ook beschikken over het getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer, een opleiding die je eveneens kunt volgen bij PCVOA. In deze abdij werd in 1312 het befaamde Charter van Kortenberg getekend.

Het gebrek aan waardering komt vaak naar voor als knelpunt. Het personeel moet op de hoogte zijn van de planning op langere termijn, en betrokken worden in de organisatie van het werk. Blijkbaar wordt veel sneller kritiek geuit dan gezegd wat wel goed is zie tabel 4. Te lang wachten met het vervangen van apparatuur of materiaal dat niet in orde is, is zeker geen besparing.

Advertenties