Ijzeren

Uit de schoolkrant

Wat er op wijst dat Europa geen ijzeren kern heeft.

Europatest Europa een heel dunne atmosfeer heeft 1e-11 bar samengesteld uit zuurstof. Met deze vraag wisten Greenpeace directeur Liesbeth van Tongeren en Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland, wel raad. Alhoewel het oppervlak en het binnenste van Europa nog niet voldoende gekend is, zijn er heet wat aanwijzingen die het vermoeden van een ondergrondse oceaan bevestigen. De volledige tekst van de ontwerp-grondwet van de Europese Unie, met toelichting, nieuws en achtergronden. Er slechts een paar kraters zijn er te zien, het oppervlak van Europa is onderhevig aan heet wat activiteit.

Wat geven we op voor een plek in de globaliserende economie? Europa discussieert. Basisonderwijs, Voortgezet onderwijs, Heden en verleden, In de schatkist, Vertakking toevoegen. Wat er op wijst dat Europa geen ijzeren kern heeft. Wanbeheer doet zich voor wanneer een instelling niet handelt overeenkomstig de wet, nalaat de beginselen van behoorlijk bestuur te respecteren of mensenrechten schendt. De klacht moet worden ingediend binnen twee jaar nadat u kennis nam van de feiten waarop de klacht is gebaseerd. De gedecentraliseerde agentschappen zoals het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding, het Europees Milieuagentschap, het Harmonisatiebureau voor de interne markt, enz. Meer over herziening landbouwbeleid bij Deksel op subsidiepot, 21.

Maan en een heel stuk kleiner dan die van de Aarde. De organisatie blijft streven naar uitbreiding en versterking van de controle op de naleving van de verplichtingen en verbintenissen die de lidstaten bij hun toetreding zijn aangegaan. De luchtvaart moet een prijs gaan betalen voor de uitstoot van broeikasgassen. De ouderdom van het oppervlak blijft een open vraag. De top EU-Rusland in oktober heeft geen akkoord opgeleverd. De Europese Unie werkt aan een andere relatie met Afrika. Het is niet noodzakelijk dat u individueel door het wanbeheer bent geraakt.

Advertenties