Beroepen.

Uit de schoolkrant

Wat moet je kiezen. Wat wil je worden. Hier vind je filmpjes over beroepen.

Onderwijs Beroeptest De werknemer dient daarbij een beroepstermijn van 6 weken in acht te nemen. Je kunt je allereerst in kinderen inleven en begrijpt wat hen interesseert. Weet je nog niet wat je wil worden? Doe dan 'n beroepskeuzetest! Aan het eind van deze test zie je welke opleidingen bij jou passen. Bijna al je lessen moet je voorbereiden, thuis of op school. Wat moet je kiezen? Wat wil je worden? Hier vind je filmpjes over beroepen. Je kunt je inleven in kinderen en hun gedrag goed analyseren.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift is zes weken na bekendmaking van de beschikking op het bezwaarschrift. Een hoogleraar die de begeleiding van een promovendus op zich genomen heeft. Wanneer een werknemer het niet eens is met bepaalde besluiten van zijn werkgever die betrekking hebben op zijn dienstverband, kan de werknemer daartegen beroep instellen bij de Commissie van beroep. Op veel scholen is tegenwoordig ook een intern begeleider aanwezig. Een weigering een beslissing te nemen wordt gelijkgesteld met een beslissing. Het academisch jaar is verdeeld in twee helften die semesters worden genoemd, waarvan de eerste op de eerste maandag van september start, en de tweede op 1 februari.

Voor kleine vragen kunnen ze bij je terecht na schooltijd.

Advertenties