Studiekeuzeproces.

Uit de schoolkrant

We hebben ze hier onderverdeeld in de vier fases van je studiekeuzeproces.

Studiekeuze Hulptest We hebben ze hier onderverdeeld in de vier fases van je studiekeuzeproces. Een attest heeft echter de bijklank van iets op te leggen. Het medisch attest interpreteren sommigen als iets verplichtends. Sneller dan met de vorige criteria kan men van dyslexie spreken. De verklarende criteria van Dumont zijn dus weggevallen. Voor ze tot een keuze komen, doorlopen ze immers in verschillende fases een heel proces dat breed begint en steeds specifieker wordt.

Voor je tot een keuze komt, doorloop je in verschillende fases een heel proces dat breed begint en steeds specifieker wordt. Een aangepast antwoord hierop op school en thuis is hiervoor belangrijk. Er worden heel wat informatiemomenten op touw gezet waar je de nodige info kunt vinden. Men kijkt naar snelheid en accuratesse op een woordtest. Wij worden automatisch op de hoogte gebracht van deze fout.

Advertenties