Monitoren

Uit de schoolkrant

Wij monitoren uw netwerk remote of komen op vaste dagen in de week bij u langs voor het beheer van uw ICT-park.

Ict Oplossingentest Uw ICT-infrastructuur mag daarin geen belemmering zijn, maar moet het juist allemaal mogelijk maken. In dit proces leren wij uw activiteiten steeds beter begrijpen. Wij monitoren uw netwerk remote of komen op vaste dagen in de week bij u langs voor het beheer van uw ICT-park. In het ontwerp worden uw behoeften en wensen vertaald in een plan van uitvoering.

Indien U wenst, kan Xtenso ook zorg dragen voor de levering en implementatie van de ICT-oplossing. Wat vandaag niet tot de mogelijkheden behoort, zal er wellicht morgen wel toe behoren. Op die manier kunnen wij uw ICT-omgeving steeds beter afstemmen op uw huidige wensen en toekomstige behoeften. Wordt u liever vooraf verwittigd wanneer zich bepaalde problemen kunnen voordoen? Dan kunnen wij u ook pro-actieve monitoring aanbieden.

Uiteindelijk wordt een definitief rapport afgeleverd met een aangepaste budgettaire benadering. Ook in de aanpak van een dergelijk opzet treffen wij heel wat vergelijk aan met een traditioneel bouwproject. Onduidelijkheden die tijdens de studie naar voor zouden komen, worden verder onderzocht, zodat verrassingen tijdens de implementatie vroegtijdig worden uitgeschakeld. Het niet opvolgen van deze markttendensen kan echter wel de oorzaak zijn dat U belangrijke kansen voor uw bedrijf laat liggen.

Advertenties